Mogen wij u helpen?

Training op locatie in Apeldoorn

Locatie voor Coaching & Selectie in Baarn

Zakelijk groeien is ook plezier maken!

Kantoor, Coaching & Selectie in Coevorden

Disclamer

Disclaimer voor www.vandort-doldersum.nl
Van Dort & Doldersum v.o.f. (Kamer van Koophandel: 67938124), hierna te noemen Van Dort & Doldersum, verleent u hierbij toegang tot www.vandort-doldersum.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Van Dort & Doldersum behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
Van Dort & Doldersum spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig is.

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden met garantie op bepaalde onderdelen. (vraag naar de voorwaarden). Deze diensten en garantiebepalingen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Dort & Doldersum.

In het bijzonder zijn alle tarieven vrij opvraagbaar op de website aangeboden onderdelen, onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Dort & Doldersum. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten liggen bij Van Dort & Doldersum.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Dort & Doldersum v.o.fl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke diensten anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Heeft u vragen neem contact met ons op